In dit nummer van Around Europe, bespreekt Tim Harman de steun van de EU voor ontwikkeling van bewapende drones door lidstaten. Andrew Lane vertelt ons over QCEA’s oproep aan Europese landen om het aantal haatmisdrijven te monitoren, teneinde deze trend beter te kunnen aanpakken, en Alexandra Bosbeer beschrijft de dreiging van overmatige bescherming van beleggers ten opzichte van democratische overheden bij vrijhandelsakkoorden die nu in onderhandeling zijn.

Zal handel het winnen van welzijn? (Alexandra Bosbeer)
In het kort: De EU onderhandelt over één vrijhandelsakkoord (TTIP) met de VS en heeft een ander (CETA) afgerond met Canada. Beide bevatten bepalingen om via particuliere tribunalen (ISDS) beleggers te beschermen. Daarnaast wordt nu voorgesteld dat middels TTIP wetgeving vooraf door vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven gescreend gaat worden. Echter, onze regeringen dienen zich veeleer te bekommeren om welzijnsbevordering voor burgers, met inbegrip van een aanvaardbare levensstandaard en een economie die de capaciteit van de planeet niet overschrijdt.

Bewapende drones en de Europese Unie (Tim Harman)
In het kort: Bewapende drones zijn op afstand bestuurbare, vliegende robots, die vuurwapens dragen. Tot op heden zijn bewapende drones voornamelijk gebruikt door de VS, Israël, en het Verenigd Koninkrijk, hoewel veel andere landen deze militaire technologie aan het ontwikkelen zijn. Al meer dan tien jaar hebben EU instellingen in Brussel de ontwikkeling van gewapende drones door EU lidstaten gesteund. Vorig jaar echter heeft het Europese Parlement een resolutie aangenomen met ernstige zorgen over bewapende drones. Het is nog niet duidelijk of deze oplossing zal leiden tot een verandering in EU beleid.

Haatmisdrijven: wat als er slechts 1 in 4000 wordt gerapporteerd? (Andrew Lane)
In het kort: Strafbare feiten, waarbij de dader geacht wordt te zijn gemotiveerd door haat tegen mensen met een bijzonder kenmerk, staan bekend als haatmisdrijven. Deze misdrijven omvatten meestal geweld of strafrechtelijke beschadiging. Slachtoffers kunnen doelwit worden door de opvatting van de dader over hun handicap, etnische afkomst, godsdienst, nationaliteit, seksuele geaardheid, geslacht, of ander kenmerk. Dit zijn heel persoonlijke aspecten van iemands identiteit. Het is niet verwonderlijk dat haatmisdrijven een grote impact kunnen hebben op slachtoffers, die soms in angst leven doelwit te worden, vanwege een kenmerk wat ze niet kunnen of zouden moeten verbergen. Tot recente voorbeelden van haatmisdrijven in Europa behoren geweld tegen Joden, op weg naar de synagoge en tegen een man met zichtbare handicap, die zo hersenletsel oploopt.

Hier klicken om Around Europe 361 te downloaden