We zijn in onze nopjes met ons Quakerteam in Brussel (QCEA), dat een jaar na het overgangsproces een nog meer naar buiten gerichte, professionele en dynamische organisatie is geworden, en een inspirerende uitdaging blijkt voor de huidige politieke en sociale trends.

In ons Europese klimaat van zondebokken aanwijzen en elkaar uitsluiten, is er behoefte aan, dat de stem van geloof en waarden – die aanwezig was bij de oprichting van de EU – opnieuw gehoord wordt.

Het is de grote vraag of ons geluid goed doordringt. Toen we voor een update de kring van QCEA-medewerkers en landen-vertegenwoordigers rondgingen, hoorden we als terugkerende thema’s een ommezwaai naar populisme, het loslaten van multiculturalisme en een gebrek aan een basale zorgzame houding voor onteigende en ontheemde medemensen. Ook zijn we bezorgd dat belangrijke besluiten binnen EU organen achter gesloten deuren – niet democratisch – worden genomen.

Vanuit haar visie werkt QCEA met specifieke doelen om polieke en culturele verandering te bewerkstelligen, met nadruk op de twee hoofdprogramma’s, mensenrechten en vrede. We gaven ethische inhoud aan overleg binnen de EU middels twee rapporten: een rapport over de detentie van kinderen van immigranten en een rapport over haatuitingen in de commentaar secties an online nieuws. Het werken in “stille diplomatie”, het netwerken en coördineren met andere organisaties en onze culturele activiteiten, maken van QCEA een belangrijke speler in Brussel. De resultaten van deze activiteiten zijn soms moeilijk te voorspellen, maar zullen op lange termijn hun weerklank vinden.

EU-organisaties ondergaan een proces van militarisering. De EU investeert snel in een gemeenschappelijke Europese militaire macht in de vorm van de permanente gestructureerde samenwerking op het gebied van veiligheid en defensie (PESCO) en het gebruikt ontwikkelingsgelden ook voor militaire training en hardware.

In deze context heeft QCEA zojuist een naslagwerk gepubliceerd “Samen bouwen aan vrede” met 40 hulpmiddelen en 80 voorbeelden van geweldloze vredesopbouw. Ons vredeswerk vertelt het ‘goede nieuws’ in deze verontrustende tijden. In nauwe samenwerking met andere groepen bouwen we aan de positieve kant, middels praktische verhalen over conflictoplossing en behouden we onze reputatie als betrouwbare speler in EU-debatten.

Dit ambitieuze werk kan QCEA momenteel alleen met een begrotingstekort uitvoeren. Gezien de huidige fondsen en subsidies is de steun voor QCEA alleen op zeer korte termijn verzekerd. We moedigen alle Europese Quakers aan om dit belangrijke pleitbezorgingswerk dat ons gemeenschappelijk streven is en dat in onze naam wordt uitgevoerd, te ondersteunen.