AT OMDANNE UDVIKLINGSBIISTAND TIL MILITÆRT UDSTYRyoutube_qcea_cover
Tak til alle, som deltog i vores QCEA Aktions-opkald i juli om den nye plan til at bruge udviklingsbudgetter på militært udstyr, kendt under den selvmodsigende betegnelse ’Kapacitetsopbygning for Sikkerhed og Udvikling.’
QCEA med hjælpere fra ti lande stod for 80% af alle svar på den officielle offentlige drøftelse, Sammen forklarede vi, hvorfor det vil være nytteløst at prøve at løse problemer med militærmagt, og fremlagde praktiske eksempler på ikke-voldelige politikker som vil skabe fred.
QCEA-HJÆLPERE FRA TI LANDE UDGJORDE 80% AF ALLE SVAR PÅ DEN OFFICIELLE OFFENTLIGE RÅDSLAGNING.
Opbygningen af det offentlige spørgeprogram gjorde det besværligt at udtrykke bekymring. Det klare og sammenhængende budskab fra QCEA-hjælpere betød, at en fredelig stemme blev hørt, med overvældende flertal af besvarelser registrerede som mod planen. Den officielle vurdering af forslaget indbefatter nu et antal af jeres bidrag citerede af embedsmænd, såsom:
’EU bør støtte civilstyret fredsarbejde, fordi stabilisering og konfliktforebyggelse udføres bedst af civile’, og
’EU bør lægge vægt på fredsteknikker for at indføre unge mennesker i samfundet. Uddannelse til fred vil hjælpe til at formindske antallet af mennesker, hvis eneste mulighed synes at uddannelse til fred består i at lade sig optage i de væbnede styrker. Uddannelse til fred vil være en særlig nyttig fredsskabende aktivitet som retter sig mod unge mennesker og giver lejlighed til at imødegå behovet hos en gruppe, hvis interesser ofte skubbes ud under en konflikt.’
HVAD NU ?
I forhindrede, at programmet blev brugt til at overbevise Euro-Parlamentsmedlemmer om, at forslagene var populære i offentligheden Vi arbejder nu på at standse forslaget helt. Forslagene flyttes nu til EU-Parlamentet. I de nærmeste uger vil Parlamentet vælge en MEP som ansvarlig for at føre initiativet gennem parlamentets arbejdsgange. En komite vil også blive nedsat til at gennemgå forslagene nøjere i detaljen forud for en eventuel afstemning i et fuldt parlamentsmøde.
Andrew Lane