I januar 2016 samledes over 300 kvækere fra hele verden og mange forskellige livsformer i Pisac, Peru, til Plenarmøde I Vennernes Rådgivende Verdenskomite (FWCC).. Sammen udforskede kvækerne deres forpligtelse til at handle nu og gå hen imod en mere bæredygtig verden.

”Vi kan se, at vort misbrug af verdens ressourcer skaber ulighed, ødelægger fællesskab, påvirker helbred og velvære, fører til krig og nedslider vores integritet … Vi må overskride vore enkeltvise og fælles bekvemmelige zoner og inddrage kvækernes verdenssamfund og andre ligesindede. Lige som Jesus viste os det, kræver virkelig forandring at vi udfordrer os selv til at blive forandringens værktøjer. Vi kan gøre mere.”

Inspireret af opfordringen fra Kabarak-skolen (gymnasium i Kenya) sendte Vennerne forsam-lede I Peru en opfordring til hvert årsmøde om at iværksætte mindst to konkrete aktions-programmer næste år. Disse aktioner kunne udvikle videre på eksisterende projekter hos mindre grupper eller enkelte personer.

Det Irske Årsmøde var blandt de første som mødtes efter Verdensmødet, 1.-3. april 2016. Efter en drøftelse enedes Vennerne i Irland om at udføre to aktioner som en del af deres ”Opfordring til Bæredygtighed”. Alle møder i Irland er indstillet på at udvikle planer for bæredygtighed, som en samlet enhed vil det Irske Årsmøde udvikle en strategi for etisk investering. Dette vil indbefatte investeringer i bæredygtige og fredelige foretagender, og neddrosling fra fossile brændstoffer. Begge disse aktioner sættes i gang fra januar 2017.

Peru mountain 2

Gå til handling

Denne vedtagelse udfordrer os alle. – hvordan vil I sætte bæredygtighed på jeres mødes dags-orden? Hvilken mulighed har I for at skabe positiv forandring ? Ud fra QCEA’s erfaringer på europæisk plan kommer her nogle forslag til aktioner som jeres møde kunne overveje at gribe til.

* Sæt mål for at reducere mødets forbrug – elektricitet, gas, mad, vand eller hvad som helst andet..

*Skift energileverandør til et genbrugs-energiselskaber såsom Ecotricity eller Good Energy i UK, eller RES i Frankrig, Tyskland og Skandinavien. Sigt efter at have fossil-brændstof neutrale mødehuse, Overvej at producere jeres egen energi.

*Nedsæt mødets spildproduktion ved at kompostere madaffald, undgå smid-væk produk-ter. Genbrug og reparer genstande og materialer. I kan overveje at fastsætte et mål i kg for at nedbringe jeres spildproduktion pr. år/medlem/besøgende.

*Spar vand ved at nedbringe den mængde I bruger, eller ved at opsætte en vandsamler i haven (hvis mødet har en). Sæt en vandmåler op .til at holde øje med forbruget

*Lav lobbyarbejde mod jeres lokale eller nation-ale styre for at oprette en TTIP-fri zone (som forener myndigheder i UK, Irland, Nederlandene, Spanien og Belgien).

(TTIP er Transatlantic Trade and Investment Partnership EU – USA)

*Prøv at forsamle Venner på bæredygtige måder (tænk i tansport, mad, sted osv).

*Hvis jeres møde har ejendom, så invester i energi-effektive ting såsom bedre isolering, smidige termostater, mere effektive fyranlæg og belysning..

*Hvis mødet har investeringer, så neddrosl fra foretagender med fossile brændstoffer, og andre miljøskadelige firmaer, og invester positivt i fir-maer der er på linje med kvækerværdier. Brug jeres aktionær-privilegier som løftestang for mere målbevidst handling.

*Skab retningslinjer for at købe bæredygtige materialer og produkter til mødet lige fra mad-varer til møbler og IT.

*Afhold sammenkomster om forskellige sider af bæredygtighed for medlemmer, indbyd talere og lav praktiske værksteder for at udvikle bæredyg-tige færdigheder.

*Overvej hvordan mødehuset kan blive et center for grupper i bæredygtighed og oplæring.

*Støt organisationer der går aktivt ind for bæredygtighed. Kvækere, ikke-kvækere, praktisk og politisk.

* Hvis I har et grønt område, frem da biodiversitet i det, og overvej at dyrke føde sammen.

Dette er kun nogle forslag til mulige handlinger.

Der er givetvis mange flere måder at skabe forandring på: vi kan alle gå til handling, på alle niveauer: individuelt, lokalt, nationalt, europæisk og globalt.

Saskia Kuhlmann og George Thurley.

 

De fire vigtigste EU-miljøsager.

EU har givetvis betydelig indvirkning på miljøpolitik over hele kontinentet og længere ud. Her er de fire vigtigste miljøsager på europæisk plan for tiden.

*Energiunion er en af Kommissionens ti første prioriteter, som sigter mod at sørge for, at Eu-ropa har sikker, overkommelig og klimavenlig energi. Kommissionen fremlagde sin pakke om sikker energi i februar.

*Klima: EU-medlemsstaterne forhandler om en fælles holdning i denne vigtige sag, som skal forelægges for FN-konferencer. Efter Paris-overenskomsten i december 2015 har Kommissionen overvejet de næste skridt i processen for Europa.

*Cirkulær økonomi: Kommissionen har udsendt sin pakke om cirkulær økonomi, bestående af en aktionsplan omfattende design, produkt og for-brug samt revideret lovgivning om spild, indbe-fattet mål for at øge genbrug og nedbringe opfyldning af terræn. EU-parlamentet og EU-Rådet vil overveje disse forholdsregler i de kommende måneder. EU-kommissionen har allerede tabt sluttiderne for to aktioner, som er opført i dens aktionsplan (at udsende Eco-udkast til arbejdsplan 2015-17, og aktion mod hav-svineri med affald).

*”Dieselgate” udslip-skandalen. Efter afsløringer sidste år af Volkswagens snyd med udslip-må-linger, har EU-parlamentet nedsat en under-søgelseskomite,’Udledningsmålinger i Automo-bilsektoren’ (EMIS), som skal se på påstået virkningsløs eller uhæderlig administration i EU-kommissionen og i medlemsstaterne.