Georges Foulkes, formand for AGE i Skotland
Georges Foulkes, formand for AGE i Skotland

25. januar drøftede de internationale NGO-organisationer aldring samt rettigheder og omfattende omsorg for ældre mennesker. Georges Foulkes, som er formand for AGE i Skotland og medlem af det engelske overhus, fremlagde de foreløbige resultater af et forskningsprojekt som han leder for Europarådets Komite for Sociale Sager. Foulkes mindede deltagerne om, at eftersom dette er et initiativ for Europarådet, bliver sagen set fra et menneskerettigheds-perspektiv.

NGOerne fremsatte kommentarer til disse anbefalinger. Diskussionen spændte vidt og omfattede interessante ideer såsom sammenslutning af småbørnsskoler, studenterkollegier og plejehjem. Man sagde, at dette ville befordre sammenhold mellem generationerne, og hjælpe ældre mennesker til at føle sig nyttige.

Komiteen for Sociale Sager er for tiden optaget af andet arbejde, men Foulkes’ anbefalinger vil snart blive genfremsat i Komiteen.