Investeringer spiller en uhyre stor rolle i vores globale økonomi. Næsten 60 trillioner Euro er investeret i de selskaber vi handler hos, som beskæftiger os, og som former den verden vi lever i En mængde af disse penge tilhører almindelige mennesker gennem opsparing og pension, og vi har alle en andel i, hvordan de bliver brugt.
Den europæiske Union er en væsentlig global aktør til at angive standarder for etiske invester-inger. Europa har et højt udviklet system af regionalt samarbejde i dette område, især for nuværende planer om en Kapital Markedsunion, og det Grønne Dokument om Detailfinansen.UK havde en af de stærkeste stemmer i disse diskussioner i Bruxelles, og derfor vil Brexit gøre en forskel i de kompromiser som opnås mellem forskellige medlemstater.
QCEA har ofte været kritisk overfor Frankrigs aktive støtte til den franske og europæiske våbenhandel. Men i området bæredygtighed har Frankrig for nylig været i spidsen for anstrengelser til at opmuntre til etiske investeringer i Europa. Dette kan delvis skyldes deres rolle som vært for COP2-forhandlinger om klimaændring.

’AT SENDE ALLE DE SKATTE VI EJER IND I STRØMMEN AF UNIVERSEL KÆRLIGHED, BLIVER OPGAVEN FOR VORE LIV. (JOHN WOOLMAN, 1763).

I betragtning af den indvirkning som selskaber har på samfund og miljø, har investering styrke til at være en omskabende kraft til det gode. Men kun hvis de mennesker der tager beslutningerne om investering definerer værdier mere bredt end blot kortvarig profit.
Kvækerne var blandt de første samfund som stræbte efter at investere etisk. For eksempel forbød i 1758 Philadelphia Årsmødet sine medlemmer at tage del i slavehandel. For nylig har Kvæker Freds- og Socialt Vidnesbyrd, som er en afdeling af kvækersamfundet i Storbritannien, medvirket til at starte hjemmesiden ’Din Tro, Din Finans’
QCEA holdt nylig møde med ShareAction – et velgørenhedsprogram som virker for ansvarlig investering i hele Europa. Det har brugt ti år på at arbejde henimod en vision af et investeringssystem som reelt tilgodeser opsparere og sammenslutninger, og beskytter vort miljø på lang sigt.
Vi drøftede aktuelle udviklinger i Europa og muligheden af af afvikle investeringer i fossile brændstoffer og i våbenhandel. ShareAction driver kampagner om miljø- og sociale problemer, som investeringsindustrien har magt til at hjælpe med at løse. 60 procent af ShareActions arbejde består i at fremme etiske investeringer, som skal sikre vort miljøs bæredygtighed.
Som enkeltperson kan du deltage i deres kampagner og påvirke de mennesker der håndterer din opsparing til at investere mere ansvarligt. Der findes mere om emnet på shareaction.org eller infor@shareaction.org
Andrew Lane, og kolleger fra ShareAction.