Til Venner allevegne

Vi mødtes i Bruxelles 7.-8.april 2017 som QCEAs generalforsamling af repræsentanter for europæiske Årsmøder. Ud fra 40 års erfaring og med støtte fra Årsmøderne, var dette vor første sammenkomst, siden vi ændrede vores vedtægter og ledelse sidste år i oktober. Denne nye epoke for QCEA begynder på det rette tidspunkt til at udføre vort vidnesbyrd i nylig samlede arbejdslinjer med fred og menneskerettigheder, som giver en ny baggrund for kvækertraditioner om fortale, stilfærdigt diplomati, brobygning og netværk tværs over Europa.

Ved afslutningen af vores overgangsprogram føler vi tillid og håb om at vi med denne første tilgang virkelig kan give et effektivt bidrag til fredsarbejde og dialog i dagens Europa .Sammen med vore medarbejdere har vi fundet mod til at fortsætte at tale med beslutningstagere, hvis opfattelser er i dyb modstrid med vores, og fundet nye måder til at komme væk fra militære løsninger. I 2017 vil QCEA også undersøge tilbageholdelse af indvandrere, især ved at kaste lys over indespærring af børn i Europa.

Vi er ved at udarbejder en omfattende strategisk plan, som understøtter vores arbejdsholds program, og vi håber at have den færdig til vort oktober-møde i år. Vi tror, at vi er bedre i stand til at fortælle hvad QCEA gør og inspireres til at gennemføre. I vort overblik over vores planlægning af reserver og finanser ser vi behovet for at finde flere nye bidragskilder, og vi henvender os med begejstring til Venner Allevegne om at støtte vores projektarbejde på enhver måde de føler, at de kan.

Vi modtog og overvejede dokumenter fra to organisationer: en erklæring fra en konference om tro og fred, afholdt i Kroatien, og udkastet til et kvækersvar på det Åbne Brev fra de europæiske Kirkers konference om Europas fremtid.

Vi glæder os til at møde den større kvækerfamilie ved dette års QCEA studietur til europæiske Institutioner (24.juni-1.juli), samt til vore arrangementer med Woodbrooke Kvæker-Studiecentret (9.-11.februar 2018), og vores konference sammen med Kvækernes Freds-og Sociale Vidnesbyrd i Bruxelles 1.-3.december 2017 med overskriften Fredshelle Overalt (se www.qcea.org/events).

Underskrevet i og på vegne af QCEAs Generalforsamling

Oliver Robertson

Sekretær