credit-andrew-lane-pg-eurosatory-2016Det europæiske Forum om Armerede Droner (EFAD) har afholdt et arrangement for at informere MEP’er om skader forårsagede af armerede droner. Talere indbefattede formanden for Yemeni Mwatana Organisationen for Menneskerettigheder , som gengav erfaringer fra personer, der led direkte skade fra brugen af droner og den europæiske våbenhandel. En tidligere embedsmand, siden hen whistle-blower, som havde arbejdet med droneoperationer, talte også til EU- parlamentsmedlemmerne.
EFADs arrangement satte fokus på behovet for at standse udbredelsen af væbnede droner, og på midlertidige forholdsregler, som kunne øge civiles sikkerhed. EFAD blev oprettet af QCEA i 2015.
Arrangementet blev afholdt dagen før en fælles høring af EU-Parlamentets Sikkerheds- og Forsvarskomite og Komiteen for Menneske-rettigheder. Denne høring åbnede for to nye oplysninger. Først, at EU-medlemsstaterne har drøftet om en fælles holdning til armerede droner. Alligevel kunne der ikke opnås enighed.
For det andet, som mange af QCEAs støttemedlemmer vil huske, skrev de til deres parlamentsmedlemmer i 2014 forud for en beslutning i EU-Parlamentet om menneskeret- tigheders anvendelse på væbnede droner.- Det blev bekræftet ved høringen, at resolutionen af 2014 fortsat styrer politikkerne for EU’s diplomati, EU’s Ydre Aktions-Tjeneste (EEAS) . Som resultat skulle EEAS modsætte sig vilkårlige målsøgende drab ved droner, og ikke selv udvikle fuldt selvstyrende våbensystemer.
Det er langtfra altsammen godt nyt. For eks. er Italien for nylig blevet det seneste europæiske land som bruger sine egne armerede droner. I mangel af et forbud er der et tvingende behov for en international rammeaftale, som kan sikre gennemskuelighed, skabe tilregnelighed og begrænse udbredelsen.
DET EUROPÆISKE FORUM FOR ARMEREDE DRONER (EFAD) ER ET NETVÆRK AF ORGANISATIONER UDENFOR REGERINGER, SOM ARBEJDER PÅ AT FREMME MENNESKE-RETTIGHEDER, NEDRUSTNING OG KONFLIKT-FOREBYGGELSE. EFAD ER SKABT FOR AT MODVIRKE DEN GLOBALE BRUG AF VÆBNEDE DRONER OG FOR AT BELYSE KERNEPROBLEMER VED DISSES ANVENDELSE OG UDBREDELSE GENNEM HENVENDELSE TIL REGERINGER OG CIVILSAMFUND, OG VED AT FREMME POLITISK OG OFFENTLIG DEBAT.

 

Appel om hjemmeside
Som en del af det næste skridt i udviklingen har medlemmerne af EFAD besluttet, at sammen-slutningen må have en hjemmeside der kan tjene til en nem og professionel måde for politikere at skaffe sig information om de skader der forårsages af armerede droner, og forhån-denværende alternativer. Hvis du gerne vil yde et lille engangsbidrag til at oprette en hjemmeside, kan du skrive til Andrew.Lane@QCEA.org.