Fem kvækerorganisationer fra Europa og USA har bedt deres regeringer om at sige ’nej’ til det Transatlantiske Handels-og Investerings Partnerskab (TTIP), den omstridte ’mega-han-delsaftale som forhandles mellem Den europæiske Union og USA.250,000 protest against TTIP and CET, Berlin. Credit-anderson2011101

Det er første gang, at kvækerorganisationer på begge sider at Atlanten har protesteret imod sådan en handelstraktat. American Friends Service Committee, Friends Committee on National Legislation, Quaker Council for European Affairs, Quaker United Nations Office og Quaker Peace & Social Witness har sendt en erklæring til regeringsrepræsentanter og handelsofficials i EU og USA. De sagde at TTIP-forhandlingerne giver forrang til kortvarig økonomisk vinding fremfor langvarige faktorer , som er nødvendige for menneskers velvære og beskyttelse af Jorden.

Erklæringen slutter sig til den voksende opposition til TTIP, hvor kontroversielle fortrolige forhandlings-dokumenter blev lækket til offentligheden, og hvor den franske regering har advaret om at den overvejer at blokere for aftalen.

TTIP sigter mod at omfatte en såkaldt Statslig Uenigheds-Afgørelses-mekanisme eller Investerings Retssystem, under hvilket udenlandske selskaber ville kunne sagsøge regeringer for at indføre social, miljømæssig, sundheds- eller anden lovgivning, som kan anses for at true profitøkonomien. Kvækerne hævder, at disse mekanismer giver for meget magt til storkompagnier, som gør dem ’fundamentalt antidemokratiske og derfor uacceptable.’

Kvækerne siger, at TTIP næsten sikkert vil hæmme internationale forpligtelser til at behandle klimaændringer og global fattigdom, indbefattet den nylige Paris-over-enskomst om Klimaændringer og FNs Mål for Bæredygtig Udvikling. Kvækerne kræver en grundlæggende fornyet tænkning om globale handelsregler, og at fremtidige handelsaftaler skal indrettes efter disse forpligtelser.

page 3 ttip free zone credit uplift.ie

Den europæiske Unions historie viser, hvordan handel kan indbringe enorme fordele, sagde Helen Drewery, General-sekretær for Quaker Peace and Social Witness, en afdeling af kvækerne i Storbritannien. Men ønsket om øget handel må ikke få lov til at override andre vigtige sociale og miljømæssige anliggender. Vores kvækertro driver os til at søge efter økonomiske forbindelser som afspejler vores fundamentale menneskelige ligestilling.

QCEAs erklæring udtrykker også bekymring over manglen på klarhed omkring aftalen, forhandlinger som stort set forbliver hemmelige. Der er umuligt for civilsamfundets grupperinger at få meningsfuld information om forhand-lingerne, sagde Andrew Lane, Repræsentanten for QCEA i Bruxelles. Endnu mere forvirrende er uvisheden om, hvorvidt eller slet ikke EU-landenes nationale parlamenter vil få passende lejlighed til at nærlæse aftalen. Det er livsvigtigt, at folkevalgte repræsentanter har ordentlig adgang til informationer, og en reel lejlighed til at afvise aftalen, hvis de anser den for at true velfærden for folk eller hele planeten.

*

American Friends Service Committee er en kvæker-organisation, som virker for en varig retfærdig fred, som et praktisk udtryk for tro i handling. Dette arbejde har omfattet årtier af græsrods-uddannelse og indsats for handelspoli-tikker som sætter menneskelig værdighed, økonomisk retfærdighed og økonomisk bæredygtighed i centrum af den globale økonomi.

Quaker United Nations Office samarbejder med FN, flersidede organisationer, regeringsdelegationer og ikke-regerings organisationer om at påvirke sammenhængene mellem handel, investering, intellektuelle ophavsretsregler, og hvorledes de hænger sammen med fattigdom, sult og usikker madforsyning. QUNO samarbejder med alle deltagere fra småbønder til handelsofficials for at skabe sikre områder til at udforske, hvordan fødevaresystemet kan bringes til at virke for hele verdens befolkning.

Mere end 3 mio. mennesker i hele Europa har opfordret EU’s og USA’s regeringer til at ophøre med at forhandle om TTIP.

George Thurley, QCEA