In dit nummer van ‘Around Europa’ onderzoekt Sevasti Christoforou de kwesties van het identificeren, vastleggen en aanpakken van haatmisdrijven in de hele Europese Unie, en de verschillen tussen de EU-lidstaten.

George Thurley bespreekt hoe burgers en lokale overheden kunnen fungeren als pioniers voor onderwerpen als klimaat en milieu, door noodzakelijke compromissen op nationaal en Europees niveau te omzeilen.

Andrew Lane verkent de toename in cyberaanvallen, en dringt aan op stappen om een vreedzame cyberspace te bouwen.

Tot slot, benadrukt Alexandra Bosbeer de subtiele geweld in verband met infrastructuur en toegang tot water in Palestina, en wijst op de taak van de EU om Israël ter verantwoording te roepen.

Hier vindt u de volledige Around Europe (in het engels).

In het kort, haatmisdrijven:
Haatmisdrijf is de term die wordt gebruikt voor strafbare feiten, ingegeven door vooroordelen tegen bepaalde kenmerken van een slachtoffer. Echter, de complexiteit van het definiëren van “hate crime” maken het registreren van dit fenomeen moeilijk, waardoor de aanpak van haatmisdrijven ook moeilijk is. Het is in strijd met de fundamentele waarden van de Europese Unie, dat sommige burgers met de angst moeten leven om verbaal of fysiek aangevallen te worden, enkel omdat ze zijn wie ze zijn. Beleidsontwikkeling om de trend af te wenden van groeiende intolerantie en haatmisdrijven in Europa, moet een prioriteit zijn voor de Europese Unie zijn, maar deze urgentie moeten we nog merken in woorden en daden van de nieuwe Europese Commissie.

In het kort, Burgemeesters Covenant:
Op regionaal en lokaal niveau kunnen burgers een belangrijke rol spelen in klimaat- en milieubeleid. Ze kunnen zelfs fungeren als pioniers, door verder te gaan dan de noodzakelijke compromissen op nationaal en supranationaal bestuur. De Europese Unie kan ook regio’s helpen om pro-actiever te zijn door middel van instrumenten zoals het Burgemeesters Convenant. Maar ook grassroot initiatieven en methoden blijven cruciaal.

In het kort, ‘Cyber-vrede’:
Regeringen maken steeds meer zorgen over het risico van kwaadaardige aanvallen op computer informatie systemen waar publieke en private diensten van afhankelijk zijn. Aanvallen kunnen vanuit het buitenland worden gelanceerd via het internet en worden vaak cyberaanvallen . Europese leiders hebben cyberaanvallen onderkend als één van de grootste bedreigingen van hun land. EU-beleidsmakers richten zich op militaristische reacties op deze bedreigingen. Zij falen in het toewerken naar een vreedzame cyberspace en daar de noodzakelijke stappen voor te nemen.

Hier klicken voor de volledige Around Europe (in het engels)