coverMange europæiske politikere tror, at EU har behov for at finde nye og iøjnefaldende politikker for at imødegå den tiltagende styrke i nationalistiske politikker. Man reagerer på frygt med frygt. På denne kurs lancerede EU-kommissionen 30. november sin Europæisk Forsvars-Aktions Plan, som tilsigter at styrke våbenhandlere, også i deres evne til eksport.
Aktionsplanen indbefatter forslag til at prioritere våbenindustriens sektor i den nye Effektivitets-plan for Europa, herunder også oprettelsen af en Europæisk Forsvars-Alliance, ledet af våbenindustrien.. Disse programmer ville indbefatte en reform af Erasmus+, som for tiden er begrænset til civile projekter.
Erasmus+ er et af Europas mest kendte og værdsatte programmer som omfatter studenter, stab, elever, lærere og frivillige medarbejdere. Erasmus har fungeret i næsten 30 år og muliggjort for 3 mio. europæiske studenter at bruge en del af deres studietid i en højere uddannelses-institution eller hos en organisation i Europa.
Tidligt i 2017 bliver en Implementerings styringsgruppe dannet for at planlægge udførelsen af den Europæiske Forsvars Aktions-Plan. Et særligt rådgivende forum oprettes for at sikre at repræsen-tanter for våbenindustrien kan påvirke planerne efterhånden som de udvikles. I praksis vil dette sandsynligvis betyde flere muligheder for stidenter som studerer våbenteknologi, for eksempel de kandidatprogrammer i Styrede Våbensystemer og Elektronisk Kommunikationskrig, som allerede er tilgængelige på europæiske universiteter.