Masc Lunch 3Angst voor gewelddadig extremisme is een prioriteit voor de Europese regeringen en instellingen geworden, vooral sinds de moorden in Parijs en Nice. Na elke aanval worden veiligheidsfunctionarissen al snel uitgedaagd om de motivatie van de misdaad uit te leggen in termen van gewelddadige ideologie, geestesziekte, wrok of iets dergelijks. Politieke leiders bouwen hierop voort bij het zoeken naar een respons in beleid om daarmee het publiek gerust te stellen.

Een terugkerende factor is dat het geweld het vaakst wordt gepleegd door jonge mannen. Publieke debatten, analyses en beleidsvorming lijken dan vaak te worden gedomineerd door mannen. In Europa is geweld tegen vrouwen nog steeds de meest voorkomende vorm van geweld, meestal verborgen voor de openbare diensten die het willen aanpakken. Extern worstelt de EU om effectief een reeks van conflicten en crises tegen te gaan. EU-instrumenten van buitenlands beleid worden nog altijd gedomineerd door mannelijke beleidsmakers en mannelijke missieleden – waarmee mannelijke capaciteit wordt opgebouwd en het onderhandelen over vrede plaatsvindt tussen mannen.

QCEA organiseerde onlangs een openbare discussie met de Europese Vrouwenlobby, met de vraag: Zien we iets over het hoofd waarom juist mannen geweld plegen, de context waarin dit soort geweld gebeurt, en hoe het kan worden voorkomen? We waren dankbaar voor de vele deelnemers aan het gesprek, met inbegrip van ambtenaren van het Directoraat Justitie van de Commissie en de buitenlandse dienst (EDEO). We ontvingen ook positieve feedback van ervaren genderspecialisten die ons vertelden dat dit het beste event over mannelijkheid was, dat ze ooit hadden bijgewoond.

Enkele Belangrijke punten uit de discussie:

  • Sociale en culturele structuren leren aan jongens en mannen zich op bepaalde manieren te gedragen, als noodzakelijk onderdeel van de wereldwijde oorlogsmachine.

  • Conflicten en geweld hebben een verschillend effect op vrouwen, mannen, meisjes en jongens. Geweld in de publieke sfeer leidt vaak tot geweld in het huis, maar dit wordt zelden herkend als conflict-gerelateerd.

  • Europa’s bekrompen discussie over ‘terrorisme’ is contraproductief. Er is een breed scala van motieven die leiden tot aansluiting bij georganiseerde criminaliteit of terroristische groepen. Deze omvatten ideologie, maar ook trauma, frustratie, marginalisering en financieel profijt.

  • Deelnemers aan het gesprek stelden specifieke beleidsmaatregelen voor, waaronder het gebruik van gender-analyse om het beleid en de bevordering van positieve mannelijke rolmodellen te helpen vormen.

Andrew Lane