EU’s GLOBALE STRATEGIAE 3

I ugen efter Brexit-afstemningen fremlagde EU-Kommissionens Vicepræsident Federica Moghe-rini sin nye globale strategi for lederne fra de 28 medlemsstater. Dokumentet erstatter det forrige’ EU- Sikkerheds Strategi’ fra 2003.

Den nye Globale Strategi afsætter betydelig plads til diplomati og indeholder positive henvisninger til konflikt-forebyggelse. Men Strategien afspej-ler også en stigende tendens i Bruxelles til at bruge ’hårdhændede’ militære politikker. Lobby-ister fra våbenhandelen har også lykkedes med at sikre, at den Nye Globale Strategi fremmer EU-aktioner for at styrke europæiske forsvars-industrier.

Strategien hævder, at EU bør øge samarbejdet med NATO, idet man betegner både Rusland og indvandring som sikkerhedsrisici. Dette vil bekymre mange europæere, som anser at NATOs rolle i international politik ofte er konfron-terende og adsplittende. Nogle EU-medlemmer (Irland, Finland, Sverige og Østrig) har ikke sluttet sig til NATO og går ind for en traditionelt neutral udenrigspolitik. Dybere EU-NATO-samarbejde skaber risiko for, at disse lande drages ind i militaristiske tilgange til sikkerhed, som er i modstrid med deres vælgerfolks ønsker.

EU-lederne opfordrede EU-institutionerne til at gå videre med strategien, men godtog den ikke formelt, ej heller satte de en tidsfrist for dens udførelse. Som en af de to større diplomatiske og militære magter i Europa, vil meget afhænge af, hvor vidtgående Teresa Mays nye regering væl- ger at tilpasse sig til indholdet af Strategien i de kommende år.

TRANSATLANTISK KVÆKERKOALITION SIGER ”HANDEL FOR VELFÆRD, IKKE BLOT FOR PROFIT”

I de seneste uger har fem kvækerorganisationer i Europa og USA, indbefattet QCEA, bedt deres regeringer om at afvise det Transatlantiske Handels-og Investerings-Partnerskab (TTIP)som basis for fremtidige handelsregler. Mange af vore støtter frygter, at TTIP fremmer kortfristede økonomiske gevinster fremfor langfristede tiltag, som er nødvendige for menneskers velfærd og beskyttelse af Jorden.

Samtidig med erklæringen udsendte QCEA og Kvækernes Freds-og Socialt Vidnesbyrd i fællig en detaljeret redegørelse, The Transatlantic Trade and Investment Partnership, samt A Briefing for Friends. Begge findes på QCEA.org/Trade.

10ki

KVÆKERNE HJÆLPER MED AT FINPUDSE EU-PLAN FOR NUL-SPILDØKONOMI.

I de seneste måneder har QCEA været aktiv sammen med førende NGO’er for at forbedre EU-Kommissionens’Cirkel-Økonomi’-pakke. QCEAs George Thurley har mødtes med både EU-medlemsstater og EU-Parlamentsmedlemmer for at drøfte særlige forslag som skal fremme forebyggelse af spild, genbrug og genanvendelse, samtidig med at begrænse mængden af spild som skyldes forbrænding og jordfyldning.

Europa sender mere end halvdelen af sit spild til opfyldning og forbrænding. Dette skaber klima-skadelige udslip, som forurener verdens ferskvande og saltvande. Overgang til cirkel-økonomi kan skabe mere end 800.000 arbejdspladser, og reducere CO2-udslippet med mere end 400 megatons ved 2030.

SUCCES FOR QCEA’S DRONE- INITIATIV

I 2025-16 startede og samordnede QCEA et nyt internationalt NGO-netværk, Det Europæiske Forum Mod Bevæbnede Droner (EFAD). Tim Harman fra QCEA organiserede møder og strategi-værksteder, som i maj 2015 kulmine-rede i den første NGO-aftale på EU-plan om væbnede droner.

Som resultat af QCEAs indsats er NGO’er enten for nylig blevet i stand til at deltage i drone-diskussionen, eller de samordner nu deres aktiviteter mere virkningsfuldt med andres. I alt har 16 NGO-grupper tilsluttet sig opfordringen til aktion under EFAD.

På dets første fødselsdag vedtog EFAD-medlemmer enstemmigt, at netværket skulle fortsætte. QCEA har besluttet, at det nu er tiden til at overgive dette arbejde til andre, og som tegn på EFAD-relevansen har den velanskrevne hollandske fredsorganisation PAX sagt ja til at overtage korordinationen. EFAD holdt et arrangement i EU-Parlamentet i juni, og fremskaffer en meget tiltrængt undersøgelse af fjernstyrede våben, og drab uden retslig baggrund.