credit-andrew-lane-pg-eurosatory-2016
European Arms fair 2016, PG.

In december 2013 vonden de regeringen van de 28 EU-lidstaten unaniem dat ondersteuning van de nationale wapenfabrikanten een prioriteit was. Aanvankelijk voorgesteld als reactie op de economische crisis, maar al snel bepleit door voorstanders van een agressievere buitenlandse politiek.

De EU-28 regeringsleiders vroegen de Europese Commissie om concrete voorstellen. Met hulp van de wapenhandel lobby werden toen Commissie voorstellen ontwikkeld om de wapenindustrie te subsidiëren door met publiek geld voor hun research te betalen.

De Europese Commissie is nog maar het ambtenarenapparaat en de politieke bazen moet akkoord gaan met dit beleid. Dit vergt goedkeuring van de democratisch gekozen regeringen van 28 landen, en de 751 leden van het Europees Parlement, die zijn gekozen door de EU burgers.

Toestemming krijgen van de nationale regeringen zal wel meevallen, gezien het besluit uit 2013. En zoals gewoonlijk, kunnen overheden, als ze thuis kritiek krijgen, gewoon de schuld op ‘Brussel’ schuiven.

Maar, zullen onze Europarlementariërs zorgvuldiger kiezen?

Financiering voor wapenindustrie onderzoek is nu onderdeel van de ontwerp-begroting voor 2017, aangeduid als de “voorbereidende actie voor defensieonderzoek”. Het is geschreven door een raadgevende ‘Groep vooraanstaanden’, van wie meer dan de helft de wapenhandel vertegenwoordigden . Het is dan ook geen verrassing dat de groep adviseerde om de eigen industrie door de belastingbetaler te laten subsidiëren.

Tot nu toe kwamen alleen civiele projecten in aanmerking voor financiering uit de enorme EU-onderzoekbudgetten. Dat zal veranderen als de begroting door de begrotingscommissie op 28-29 september komt, en vervolgens wordt goedgekeurd door het hele Europese Parlement op 26 oktober. Paul Tang is de Nederlandse afgevaardigde in de begrotingscommissie, maar op 26 oktober krijgt elke MEP een kans om te stemmen.

Credit: International Peace Bureau
Credit: International Peace Bureau

En dit is nog niet alles. Er worden voorstellen ontwikkeld om een volledig militair Europees Defensie onderzoeksprogramma op te zetten ter waarde van 3,5 miljard euro in 2021. Waar zal dit geld vandaan komen? Vredesopbouw budgetten zijn nu al in gevaar als gevolg van het geld dat nodig is voor de EU – Turkije deal. Budgetten voor internationale ontwikkeling lopen ook risico als Europarlementsleden afzonderlijke voorstellen om ontwikkelingshulp te besteden aan militair materieel goedkeuren.

Maar we leven in een democratie, dus kan ik dit beïnvloeden?

Als er één EU-regering zich verzet tegen de ‘Preparatory Action on Defence research’, dan zal het niet gebeuren. Als meer dan de helft van de leden van het EP tegen stemmen, dan zal het ook niet gebeuren.

Europa is een continent in vrede, maar we exporteren oorlog en lijden door onze wapenhandel. En in een democratie, is het onze wapenhandel.

Overweeg contact opnemen met uw MEP om tegen deze ‘voorbereidende actie voor defensieonderzoek’ te stemmen. Neem voor meer informatie contact QCEA of onze Nederlandse partner stopwapenhandel.org.

credit-erik-dries-with-permission2
Peace Machine by Erik Dries