MENNESKERETTIGHEDER FOR ÆLDRE UNDER OVERVEJELSE I EUROPARÅDET

25. januar drøftede de internationale NGO-organisationer aldring samt rettigheder og omfattende omsorg for ældre mennesker. Georges Foulkes, som er formand for AGE i Skotland og medlem af det engelske overhus, fremlagde de foreløbige resultater af et forskningsprojekt som han leder for Europarådets Komite for Sociale Sager. Foulkes mindede deltagerne om, at eftersom dette er et […]

Continue reading


EN LILLE STILFÆRDIG PROCES

Hvem sikrer, at den Europæiske Menneskeretsdomstols kendelser føres ud i livet ? Medlemsstaternes evne til at have tillid til Domstolen (og deres ønske om at forblive medunderskriver på den europæiske Menneskerettighedskonvention) afhænger af den effektive udførelse af Domstolens kendel-ser. Det er et system af gensidig tillid. Staterne godtager Domstolens autoritet, hvis andre gør det samme. […]

Continue reading